Μελέτη και κατασκευή

Στίς εγκαταστάσεις της εταιρείας μας διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένα τμήματα και με το κατάλληλο προσωπικό μελέτης και κατασκευής βυτίων και βιομηχανικών μηχανημάτων σύμφωνα πάντα  με τις απαιτήσεις του πελάτη επισκευής και συντήρησης όλων των προϊόντων που αποκλειστικά αντιπροσωπεύουμε αλλά και ανταγωνιστικών και εκπαίδευσης -ενημέρωσης των πελατών μας.