Συστήματα μέτρησης

Τα συστήματα μέτρησης είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από εξειδικευμένους μηχανολόγους και τεχνικούς. Αποτελούνται από μια σειρά διαπιστευμένων οργάνων από μεγάλους οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού .
Το σύστημα είναι εξοπλισμένο από ένα ανοξείδωτο απαερωτή ελληνικής παραγωγής της εταιρίας μας, μια φυγοκεντρική αντλία υδραυλικής κίνησης με ελαστική πτερωτή κατάλληλη για τρόφιμα Γερμανικής κατασκευής . Επίσης είναι εξοπλισμένο ακόμη από ένα σύστημα ηλεκτρονικής μέτρησης ροής με ακρίβεια ±0,2% , μια οθόνη καταγραφής δεδομένων , σύστημα μεταφοράς δεδομένων (Barcode σε δίκτυο Η/Υ ),εκτυπωτή που αναγράφει δεδομένα καθώς και αισθητηρια όργανα( θερμοκρασιας, αισθητήρες ροής).