Βυτία περισυλλογής

Τα βυτία μεταφοράς υγρών τροφίμων είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από εξειδικευμένους μηχανολόγους και τεχνικούς. Η κατασκευή του ποικίλει ανάλογα με τα απαιτούμενα του πελάτη (κυλινδρικό, ωοειδές) . Η χωρητικότητα κυμαίνεται από 1000 έως 16.000 λίτρα. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 18/10). Κατά βάση αποτελείται από τρία -τέσσερα διαμερίσματα. Μεγάλος αριθμος βυτίων έχει μόνωση με ειδικό μονωτικό υλικό .Το εσωτερικό πάχος του ανοξείδωτου χάλυβα είναι 3 mm και το εξωτερικό 2 mm. Τα διαμερίσματα φέρουν ανθρωποθυρίδα καθώς και σύστημα αυτόματου καθαρισμού (C.I.P.). Aριστερά και δεξιά του Βυτίου υπάρχουν πατάρια για τον καλύτερο έλεγχο του πάνω μέρους και την εύκολη πρόσβαση. 
Στη δεξιά πλευρά τοποθετούνται ντουλάπια με το σύστημα άντλισης μέτρησης , το σύστημα εκφόρτωσης καθώς και αποθηκευτικού χώρου.  
Το βυτίο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει σήμανση C.E..