Εκπαίδευση

Η εμπειρία, οι γνώσεις και η συνεχής επιμόρφωση των μηχανικών της εταιρείας στα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών, τόσο με την καθημερινή ενημέρωση στα νέα προϊόντα όσο και στη συχνή παρακολούθηση διεθνών σεμιναρίων και εκθέσεων του κλάδου έχουν καταστήσει την εταιρεία κέντρο ελεύθερης παροχής πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων και  μεταφοράς τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.
Η εταιρεία πιστεύει ότι η σωστή και συνεχής ενημέρωση της πελατείας για τη ποιότητα, τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων της είναι ο κυριότερος σύμμαχος ενάντια στη παραπληροφόρηση, που δυστυχώς επικρατεί στο κλάδο, για της αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης φτηνών υλικών. 
Η εταιρεία επενδύει στη σωστή ενημέρωση των πελατών της αγοράς με παροχή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες, με επισκέψεις στο χώρο των εταιρειών και επιχειρήσεων διαθέτοντας το χρόνο, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τη τεχνική ενημέρωση στο σχεδιασμό βυτίων, στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και στους κανόνες  καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτών.